Dr Yuyan Zheng

Dr Yuyan Zheng


Senior Lecturer in Organisation Psychology/Organisation Studies
+44 (0)1483 684283
40 MS 03

Academic and research departments

Department of People and Organisations.

About

Research

Research interests

Teaching

Publications

Yanjun Guan, Xinyi Zhou, Yuyan Zheng, Shanshan Wen, Yue Fu, Nan Hu, Anguo Fu, Yue Han, Zhimei Wang (2022) Role of Perceived Events in University Graduates’ Job Search Self-efficacy and Success. Journal of Vocational Behavior. 136, 103741