7pm - 10pm GMT(+2)

Saturday 24 February 2024

Cyprus Alumni Reunion

Join us in Nicosia to reconnect with fellow Surrey graduates living in the region.

Free

Hugo Wine & Tapas bar
Ayiou Nikolaou
Egkomi 2408
Nicosia